My Way- 3D Klebeband Graffiti-Künstler-Ostap-2012

“My Way”- 3D Klebeband Graffiti

“Mein Weg”

3D Gewebe-Klebeband Graffiti Installation – Pfeil aus drei Klebebandrollen an der Wand. Jahr 2012.