Serotonin- 3D Graffiti aus Pappkartons- Ostap 2013

Bild 01: 3D Graffiti aus Pappkartons “SEROTONIN +”

“SEROTONIN +” 3D Klebeband Graffiti

3D Street Art kreiert mit Klebeband und Wellpappe-Kartons. Größe: 300x40x40 cm. Berlin 2013.

Serotonin-3d Graffiti Wand- Ostap 2013

Bild 02

Street Art Graffiti mit Klebeband und Wellpappe

Bild 03: Ein Graffiti mit Klebeband und Wellpappe